DEPRESYON-ANKSİYETE- PANİK NÖBET TRANSKRANİYAL MAGNETİK STİMÜLASYON (TMS) TEDAVİSİ
 DEPRESYON-ANKSİYETE- PANİK NÖBET TRANSKRANİYAL MAGNETİK STİMÜLASYON (TMS) TEDAVİSİ TMS Manyetik Uyarım TMU (TMS) tedavisi beyne doğrudan elektrik vermeden, manyetik alan oluşturup beynin doğal elektriğini aktive eden bir sistemdir TMS’in etki mekanizması nedir, nasıl uygulanır?:TMS, bir bobin yardımıyla kafatasının 2-3 cm üzerinden uygulanmaktadır. Yarattığı manyetik alan etkis...
TİNNİTUSTA (ÇINLAMA - UĞULTU) TRANSKRANİYAL MAGNETİK STİMÜLASYON (TMS) TEDAVİSİ
TMS Manyetik Uyarım TMU (TMS) tedavisi beyne doğrudan elektrik vermeden, manyetik alan oluşturup be...
BEYİN FELCİNDE ve OMURİLİK FELÇLERİNDE TRANSKRANİYAL MAGNETİK STİMÜLASYON (TMS) TEDAVİSİ
BEYİN FELCİNDE ve OMURİLİK   FELÇLERİNDE ...
MİGREN TİPİ BAŞ AĞRILARINDA TRANSKRANİYAL MAGNETİK STİMÜLASYON (TMS) TEDAVİS
 MİGREN TİPİ BAŞ AĞRILARINDA TRANSKRANİYAL MAGNETİK STİMÜLASYON (TMS) TEDAVİSİ ...
UNUTKANLIK (BUNAMA)(DEMANS)-ALZHEİMER TRANSKRANİYAL MAGNETİK STİMÜLASYON (TMS) TEDAVİSİ
 UNUTKANLIK (BUNAMA)(DEMANS)-ALZHEİMER TRANSKRANİYAL MAGNETİK STİMÜLASYON (TMS) TEDAVİSİ ...
TMS NEDİR KULLANIM ALANLARI
TMS (Transkranial Manyetik Stimulasyon) tedavisi ile beynin bazı bölgeleri manyetik akımla uyarılır ve beynin doğal elektriği aktive edilir. Bu tedavi yönteminde yan etki yoktur. Hasta kendini mutlu, huzurlu, rahat ve gevşemiş hisseder. Tedavi esnasında hasta hiçbir acı duymaz.. ...
PARKİNSONDA ‘TMS’ (BEYNİN mANYETİK UYARIM )TEDAVİSİ
  PARKİNSONDA ‘TMU’ TEDAVİSİ TMS tedavisi, ilaçlara rağmen yür&...