EEG, Elektroensefalografinin kısaltmasıdır.

Beynimiz çok düşük şiddette sürekli eletkrik akımı üretir ve dalgaları düzenli bir şekilde yayar. EEG, bu dalgaların bilgisayar ortamında kaydedilmesi işlemidir.

 

Beynin faliyetleri sırasında kendiliğinden oluşan sürekli ritmik elektriksel potansiyeller ve aktivasyon yöntemleriyle uyarılmış durumda iken biraz daha farklı oluşan elektriksel potansiyellerin değişiminin kaydedilmesi yöntemine EEG (ELEKTROANSEFALOGRAFİ ) olarak adlandırılır.

 

Kalp elektrosuna (EKG) benzetilebilir. Bundan farklı olarak çok daha fazla noktadan ve daha uzun süreli çekim yapılır. İdeal olan EEG nin, hem uyku hem uyanıklılık sırasında kayıt edilmesidir.

 

EEG beynin yapısal işlevlerinden çok fonksiyonel durumu hakkında bilgi verir.

 

Yeni doğmuş bebeklerden en son yaşa kadar tüm yaştan hastalara EEG tetkikleri yapılabiliyor. EEG tetkiklerinin hiçbir yan etkisi yoktur. EEG sırasında sadece beyin elektrik dalgalarının kaydı yapılır. Vücuda elektrik verilmez.

 

Doğumdan itibaren bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında beyinin gelişmesine paralel olarak beyinin biyoelektriki organizasyonu(beynin bioelektriki fizyolojisi) da değişmekte ve 14-16 yaşlarında yetişkin EEG trasesi oluşmaktadır. Bu nedenle EEG değerlendirilirken, hastanın yaşı, uyku-uyanıklık durumu, ilaç alıp-almadığı dikkate alınır.

 

Elektrodların yerleştirileceği noktalar uluslararası 10–20 sistemine göre belirlenir. Bu noktaların tümünden alınan kayıtlar montaj adı verilen bağlantılarla değerlendirilir.

 

EEG de Aktivasyon metotları:
EEG laboratuvarlarında istirahat halinde görülmeyen epileptik aktiviteyi ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan yöntemlere aktivasyon yöntemleri denir.

 

Aktivasyon metotları :

 

a)Göz açıp kapama; Görsel uyarılarla ortaya çıkan epileptiform aktiviteler için kullanılmaktadır.

 

b) Hiperventilasyo; En az 3, tercihen 5 dakika süreyle dakikada 20 kez derin ve düzenli nefes alıp vermesi, bu işlemin amacı epileptik aktiviteyi aktif hale getirmek.

 

c) İntermittent fotik uyarı; Saniyede 1-60 kez yineleme flaş uyarısı ile yapılır. Epileptiform anormali fotik stimülasyonla aktive olabiliyor.

 

d) Bazı epileptiform aktiviteleri uyku veya uykunun azaltılması ile uyarılmaktadır. Uykusuzluk bazı hastalarda epileptik aktiviteleri arttırır.

 


İkinci Sıra Yöntemler: Özellikle tetik mekanizmalarıyla uyarılan epilepsilerde hastanın bildirdiği uyarılar (iç tetikleme, hesap yapma, geometrik şekiller, işitsel uyarılar, derinin uyarılması gibi) epilepsi dejarşlarının ortaya çıkmasında kullanılmaktadır.

 


 

EEG çekimi hasta açısından herhangi bir yan etkisi olmayan, hiçbir sakınca bulunmayan, sağlık açısından güvenli tanı sistemidir.

 


EEG ÇEKİLMESİNDE Kİ AMAÇ:

EEG çekiminin temel amacı beyin hücrelerinden çıkan elektrik akımlarının değerlendirilmesidir. EEG ile hangi beyin bölgesinin ne tip bozuk elektrik yaydığının görülmesi ve takip edilmesidir. EEG ile sorunun merkezi beyinden mi yoksa beyin kabuğundan kaynaklandığını görebiliyor. EEG beyin lezyonlarının, tümörlerinin, infarktüslerinin, enfeksiyonlarının, ve epileptik aktivitenin, psikozların , beyin ölümünün ve Beynin elektriksel aktivitesini bozan her türlü hastalığın tanısında kullanılabilir Epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verilecek olan inceleme yöntemi EEGdir.

 

EEG süresi ne olmalı?
Beyin elektrik dalgaları uykuda, uyanıklıkta ve uyanıklıktan uykuya geçiş dönemlerinde farklılıklar gösterir. Belli dönemlerde hastalıklara ait bulgular daha bariz görülür veya hiç görülmez. Dolayısıyla ideal bir EEG incelemesinde bütün bu dönemlerin görülmesi hedeflenmelidir. İdeal olarak bir saatlik uyku ve uyanıklığın gözleneceği bir kayıt tercih edilir. Daha uzun,3saatlik, gece boyu veya 24 saatlik kayıtlar da kullanılabilir .

 

 

Normal EEG (Rutin EEG) : 20- 30 dakika arasında sürer.

 

Uyku-Uyanıklık EEG: Ortalama 1saat sürer (20 Dakika uyanık, 40-60 dakika uyku halinde),

 

Bazı durumlarda 3 saatlik, tüm gece veya 24 saatlik EEG çekilebilinir.

 

 

EEG KİMLERE ÇEKİLİR: Yeni doğan dahil her yaşta insana EEG çekilebilinir.EEG beyine zarar vermez.

 

EEG ZARARLI MI? RADYASYON İÇERİYOR MU?
EEG sırasında sadece beyin elektrik dalgalarının kaydı yapılır. Vücuda elektrik verilmez. EEG tamamen ağrısız ve zararsız bir inceleme yöntemidir.
EEG ile akıldan gecen düşünceler okunmaz ve zeka ölçülemez.
EEG nin zararı yoktur, her yaşta insana EEG çekilebilir. EEG DE RADYASYON ETKİSİ YOKTUR ve beyine zarar vermez.

 

Bazı kooperasyonun güç olduğu ufak çocuklarda veya retarde çocuklarda kayıt ve özellikle elektrodların yapıştırılması zahmetli geçebilir. Buradaki ağlamaların psikolojik etkisi aileleri tedirgin edebilir. Fakat genelde ailenin ve uygulamayı yapan teknisyenin rahat ama kararlı tavırları çocuktaki kooperasyonu arttırır.

 

EEG KAYIT ÇEŞİTLERİ:
Rutin (Uyanık) EEG , Uyku EEG, Uyku-Uyanıklık EEG, 1-3-8 Saatlik EEG Monitorizasyon, Tüm Gece EEG ve 24 saat ve daha uzun süreli EEG Monitorizasyon gibi temelde aynı ama bazı süre ve durum farklılıkları olan incelemeler planlanabilir.

 

Elektroensefalografi ( EEG ); hastanın yaşı, uyku-uyanıklık durumu, ilaç alıp-almadığı, gerginliği, hastanın tokluk veya açlık durumu, gözlerinin açık olup olmadığı , duysal uyaranlar, beyin hastalıkları, droglar ve vücuttaki kimyasal oluşumlara bağlı olarak değişimler gösterir.Kısaca EEG`nin yapılmasındaki amaç, hangi beyin bölgesinin ne tip bozuk elektrik yaydığının görülmesi ve takip edilmesidir.

 

Nöbet sonrası EEG zamanlaması?
Nöbetten hemen sonrası saatler ve hatta günler içinde EEG bulguları baskılanmış olabilir. Dolayısıyla birçok hekim tarafından bir süre bekleyip sonra EEG çekilmesi önerilir. Buna karşılık, bu erken dönemdeki bulgular bazı hastalardaki tek saptanabilen bulgu olabilir. İdeal olarak hem erken hem de geç dönemde EEG görülmesi faydalı olur. Hastanın uygun olduğu en kısa zamanda testin yapılması tarafımızdan önerilmektedir.

 

 

 

KAYNAK:http://www.eeguzerine.com

Bu sitede yer alan bilgiler sadece genel bir bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir teşhis koyma veya tedavi etme amacı bulunmamaktadır.