BEYİN-BOYUN DAMAR ULTRASONOGRAFİSİ TRANSKRANİYEL DOPPLER USG

TRANSKRANİAL DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NEDİR

 

Transkranyal Doppler, büyük intrakranyal damarlardaki kan akım hızlarını ve yönünü gösterebilen, girişimsel olmayan, tekrarlanabilir, yatak başı uygulanabilir tekrarlanabilir ucuz bir tanı yöntemidir. Spektral formda, en üst noktalar maksimum hızı (peak sistolik=Vmax), en

alt noktalar minimum hızı (end diastolik=Vmin) göstermektedir,maksimum hız genellikle damarın merkezindeki akım hızını,minimum hız ise damar duvarına yakın hızı yansıtmaktadır

İntrakranyal damarlardaki kan akımı laminar akım olduğundan hemen daima Vmax ile Vmean arasındaki ilişki sabittir. Bu nedenle TCD ölçümlerinde parametre olarak Vmax

ve Vmean değerlerinin her ikisi de kullanılmaktadır Transkranyal Doppler, büyük intrakranyal damarlardaki kan akım hızlarını ve yönünü gösterebilen, girişimsel olmayan,tekrarlanabilir, yatak başı uygulanabilir bir tanı yöntemidir. Spektral formda, en üst noktalar maksimum hızı (peak sistolik=Vmax), en alt noktalar minimum hızı (end diastolik=Vmin) göstermektedir, maksimum hız genellikle damarın merkezindeki akım hızını,

minimum hız ise damar duvarına yakın hızı yansıtmaktadır

 

Transkraniyel doppler USG kullanım alanları

 

1 Beyin boyun damarlarının araştırılmasında (intrakranyal arteryel darlıklar ekstrakranyal karotid arter darlıkları)

 

2- Beyine pıhtı atışını saptanmasında (Serebral mikroemboli deteksiyonu)

 

3-İlk 24 saat içinde beyin damar pıhtılarının erimesinde

 

4- Artmış kafa içi basıncının tespitinde.Beyin kanamalarının araştırılmasında

5-Beyin ölümü tespitinde